Galerie

Postup do okresního přeboru

Oslavy postupu

Brigáda. Mety, Skoupa a Stanciu 🙂
Trénink
přípravky
Po posledním zápase podzimu 2019

Miniturnaj – květen 2021